W dzisiejszej gospodarce światowej dominuje przekonanie o ogromnej roli, jaką odgrywają ponadnarodowe, wielkie korporacje. Tego typu struktura organizacyjna przedsiębiorstw to cudowne dziecko doby globalizacji. Poprzez korporację międzynarodową najczęściej rozumie się taką organizację gospodarczą, która wytwarza i sprzedaje swoje produkty w wielu krajach. Dziś trudno wyobrazić sobie firmę odnoszącą sukcesy, która nie wychodzi ze swoją działalnością poza granice konkretnego kraju.

Jednak czy kapitał takich korporacji faktycznie jest międzynarodowy? Coraz popularniejsza jest interpretacja, że firmy, które uważamy za ponadnarodowe, w rzeczywistości są krajowe, a ich działalność na rynkach międzynarodowych jest tylko dodatkiem dla planowania strategicznego prowadzonego zazwyczaj w krajach, w których dana firma powstała. Pochodzenie kapitału danej firmy ma też duży wpływ na podział zysków – najwięcej z nich otrzymują osoby z kraju pochodzenia. Restrukturyzacja firmy w taki sposób, by mogła skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych to ważna część umiejętnego prowadzenia działalności. Ponadnarodowe korporacje przenoszą obecnie dużą część swojej produkcji do krajów z tańszą siłą roboczą, co pozwala na mnożenie zysków dla właścicieli obejmujących wysokie stanowiska w kraju macierzystym firmy. Większość firm zatrudnia na kierowniczych stanowiskach osoby pochodzące z kraju, w którym powstała dana firma. Chociaż w teorii korporacje są ponadnarodowe, to ich struktura jest przejawem pewnej formy gospodarczego patriotyzmu, co w mocno zglobalizowanym świecie może trochę dziwić. Firmy nierzadko są wspierane publicznymi pieniędzmi, co przekłada się w pewnym stopniu na poczucie zobowiązania wobec narodu.

Środowisko społeczne firmy – jak rynek i państwo kształtują działalność gospodarczą przedsiębiorstw?

Najważniejsze pozostają jednak przyczyny ekonomiczne. Chociaż przenoszenie najprostszej produkcji poza granice kraju jest zazwyczaj korzystne, to transportacja tam bardziej skomplikowanych zadań zarządczych może być nieopłacalne. Bogate kraje, z których pochodzą najbogatsze kraje zapewniają im otoczenie instytucjonalne konieczne do sprawnego prowadzenia działalności. Jest to powód tego, że w większości przypadków sieci biznesowe pozostają w kraju pochodzenia. Nie należy jednak lekceważyć roli inwestycji zagranicznych. Odgrywają one dużą rolę w rozwoju potencjału firmy. Mimo to firmy krajowe pozostają największym graczem w gospodarce. Pomimo szumu globalizacji, pochodzenie firmy decyduje o tym, gdzie przebiegać będą najbardziej zaawansowane zadania biznesowe.