Przedsiębiorstwa stojące w obliczu problemów finansowych nie zawsze muszą poddawać się postępowaniu upadłościowemu. Istnieje wiele innych, bardziej elastycznych i skutecznych środków naprawczych. Jednym z nich jest uproszczona restrukturyzacja, stanowiąca alternatywę dla klasycznych ścieżek postępowania restrukturyzacyjnego. Jak działa uproszczona restrukturyzacja i dla kogo jest dedykowana?

Czym jest uproszczona restrukturyzacja?

To specyficzny typ postępowania restrukturyzacyjnego skierowany głównie do przedsiębiorców, którzy chcą w szybki i mniej formalny sposób przeprowadzić proces naprawy swojego przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się ona mniejszą liczbą formalności i szybszym czasem trwania w porównaniu do standardowych, sądowych postępowań restrukturyzacyjnych.

Cztery główne etapy uproszczonej restrukturyzacji

  • Zgłoszenie do sądu – dłużnik składa wniosek do sądu o rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek musi zawierać propozycję planu restrukturyzacyjnego oraz listę wierzycieli.
  • Zgromadzenie wierzycieli – w ramach uproszczonej procedury, zgromadzenie wierzycieli jest często opcjonalne, ale może być zwołane w przypadku, gdy dłużnik chce uzyskać pełne poparcie wierzycieli dla swojego planu.
  • Przyjęcie planu restrukturyzacyjnego – plan musi być zaakceptowany przez odpowiednią większość wierzycieli. Po uzyskaniu akceptacji, plan jest przekazywany do sądu do zatwierdzenia.
  • Realizacja planu – po zatwierdzeniu przez sąd, dłużnik przystępuje do realizacji przyjętego planu restrukturyzacyjnego. Uproszczona restrukturyzacja (https://uppercase.pro/porady/uproszczona-restrukturyzacja) pozwala mu zatem na zachowanie kontroli nad firmą.

Jakie są największe korzyści płynące z uproszczonej restrukturyzacji?

  • Szybkość i elastyczność – proces jest znacznie krótszy i mniej skomplikowany niż w przypadku tradycyjnej restrukturyzacji, co pozwala na szybsze reagowanie na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa.
  • Mniejsze koszty – uproszczona restrukturyzacja to ograniczenie formalności i skrócenie czasu trwania postępowania, co prowadzi do ograniczenia kosztów związanych z procesem restrukturyzacji.
  • Odbudowa zaufania – skuteczna restrukturyzacja i wdrożenie planu naprawczego może przyczynić się do odbudowy zaufania wśród partnerów biznesowych i klientów.

Kiedy przedsiębiorstwo boryka się z problemami finansowymi, skorzystanie z uproszczonej restrukturyzacji może okazać się skutecznym rozwiązaniem, które pomoże w odbudowie kondycji firmy. Ważne jest jednak, aby cały proces był odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony pod okiem specjalistów, co gwarantuje skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii prawnej.