Proces rekrutacji to fundamentalna częścią kompletowania kadry pracowniczej. Rekrutacja to proces aktywnego poszukiwania, znajdowania i zatrudniania kandydatów na określone stanowisko lub pracę. Definicja rekrutacji obejmuje cały proces rekrutacji, od momentu powstania do integracji indywidualnego rekruta z firmą. Innymi słowy, obejmuje wszystko, od identyfikacji potrzeby kadrowej po jej wypełnienie. W zależności od wielkości organizacji, za rekrutację odpowiada szereg pracowników.

Proces rekrutacji to proces identyfikacji wakatów, analizy wymagań pracy, przeglądu aplikacji, selekcji, krótkiej listy i wyboru odpowiedniego kandydata. Rekrutacja może również odnosić się do procesów związanych z wyborem osób do nieodpłatnych ról.

Dwa źródła kandydatów do pracy to wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy. Wewnętrzny rynek pracy składa się z pracowników aktualnie zatrudnionych przez firmę; zewnętrzny rynek pracy to pula potencjalnych kandydatów spoza firmy.

Wewnętrzny rynek pracy to jednostka administracyjna, taka jak zakład produkcyjny, w ramach której ustalanie cen i alokacja siły roboczej jest regulowane przez zestaw reguł i procedur administracyjnych. Główne zalety wewnętrznych rynków pracy polegają na tym, że firma prawdopodobnie wie więcej o mocnych i słabych stronach obecnych pracowników niż osoby z zewnątrz oraz że reputacja wewnętrznego awansu jako preferowanej strategii może pomóc w rekrutacji i utrzymaniu personelu.

Zewnętrzny rynek pracy składa się z perspektyw do obsadzenia stanowisk, których nie można obsadzić z wewnątrz organizacji. Rekrutacja to proces przyciągania wykwalifikowanych osób do tworzenia puli kandydatów. W celu przyciągnięcia kandydatów stosuje się wiele metod, w tym reklamę prasową, radiową, internetową i telewizyjną.

Zewnętrzne rynki pracy oznaczają, że pracownicy przemieszczają się dość płynnie między firmami, a płace są określane przez pewien proces, w którym firmy nie mają znacznej swobody w ustalaniu płac. Istnieje wiele teorii prowadzących do wewnętrznych rynków pracy. W przypadku firm potrzebujących księgowych, inżynierów, kierowników sprzedaży i innych na stanowiska zawodowe i naukowe rekrutacja na uczelnie jest bardzo powszechna. Firmy te organizują targi pracy i rozmowy kwalifikacyjne na terenie kampusu z absolwentami kończącymi studia.

Dobra rekrutacja to podstawa. Aktywne słuchanie, wraz z umiejętnością zadawania konkretnych i trafnych pytań, to podstawowa cecha skutecznych rekruterów. Dobry rekruter zapamiętuje drobne, pozytywne szczegóły z interakcji z odrzuconymi kandydatami i wykorzystuje je, aby dodać osobisty charakter do swoich wiadomości. Podkreślają mocne strony kandydatów i mogą nawet sugerować inne stanowiska, do których byliby odpowiedni. I pozostają w kontakcie na przyszłe otwarcia. Rekruterzy, którzy naprawdę słuchają, lepiej rozumieją potrzeby swoich klientów i kandydatów oraz są lepiej przygotowani, by im pomagać.