System ERP z samej nazwy służy do planowania. Jest to Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, z angielskiego Enterprise Resource Planning. Oprogramowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorstw, które gromadzą bardzo dużo danych. System ERP umożliwia planowanie w czasie rzeczywistym. Jest to zbiór aplikacji połączonych w jeden wydajny system. Dzięki temu planowanie zasobów i procesów produkcyjnych jest dużo łatwiejsze. Celem systemu ERP jest wzmocnienie monitorowania zasobów firmy i zwiększenie skuteczności długofalowego planowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma ma szansę stać się liderem rynku, przy planowaniu na dłuższy okres czasu. System ERP jest środowiskiem interaktywnym, które wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami i planowaniu kolejnych kroków produkcji. Dzięki jego wdrożeniu firma zyskuje łatwiejsze i szybsze kontrolowanie każdego sektora w przedsiębiorstwie. Zasoby przedsiębiorstwa mogą być planowane w czasie rzeczywistym i kumulować dodatkowe zyski. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw na miarę XXI wieku.

Jak wybrać firmę w MLM do współpracy