Emerytura z reguły powinna być czasem, kiedy możemy zwyczajnie poświęcić się swoim pasjom, rodzinie – czy zwyczajnie odpocząć. Niestety, spora część emerytów zmuszona jest dorabiać, by zwyczajnie związać koniec z końcem. Niektóre osoby, mimo że osiągnęły już wiek emerytalny – nie za bardzo mogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości, która pozbawiona jest pracy. Część z nich może zdecydować się na ponowne zatrudnienie, co oczywiście jest możliwe – osiągnięcie stanu emerytalnego nie wyklucza bowiem możliwości ponownego zatrudnienia.

Praca a emerytura.

Osoby będące na emeryturze wciąż mogą pozostawać aktywne zawodowo. Jednak podjęcie pracy może mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych, czy nawet na ich tymczasowe zawieszenie. Jest to uregulowane prawnie. Jeżeli emeryt podejmie się pracy, a jego zarobki stanowią od 70 do 130% aktualnego świadczenia emerytalnego, jego wysokość ulega zmniejszeniu. Z kolei, jeżeli wynagrodzenie jest wyższe, niż 130% aktualnej emerytury, jej wypłaty zostają całkowicie zawieszone.

Praca dla emeryta – gdzie można ją znaleźć?

Emeryci mogą podjąć pracę w firmie, w której dotychczas pracowali. Często jednak, ze względu na wiek, dalsze wykonywanie tego samego zawodu jest niemożliwe. Wiele firm jednak chętnie zatrudnia osoby będące na emeryturze, najwięcej ofert pracy skierowanej głównie dla emerytów można znaleźć przede wszystkim w ochronie.