Karta kierowcy jest dokumentem wydawanym w postaci cyfrowej przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych i służy do monitorowania czasu pracy kierowców, kontrolowania czasu i jakości jazdy pojazdu oraz – w konsekwencji obowiązku jej posiadania – zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Karta kierowcy to imienny dokument z chipem, który należy umieścić w tachografie – tj. urządzeniu rejestrującym w pojeździe przed rozpoczęciem jazdy, a następnie po zakończeniu dziennego czasu pracy – wyjąć. W poniższym artykule wyjaśniamy, czy posiadanie karty kierowcy jest obowiązkowe i podpowiadamy jak ją uzyskać.

Czy karta kierowcy jest obowiązkowa?

Karta kierowcy to inaczej karta do tachografu. Obowiązek posiadania karty kierowcy dotyczy zatem osób kierujących pojazdami wyposażonymi w cyfrowy tachograf, czyli specjalne urządzenie pomiarowe rejestrujące funkcjonowanie pojazdu, mające za zadanie rejestrację i zapis m.in. ilości kilometrów przebytej przez pojazd drogi, jego szybkości chwilowej, jak również aktywności kierowcy, czyli okresów jego jazdy, innej pracy, dyżuru i odpoczynku.

Obowiązek posiadania karty kierowcy i używania tachografów szczegółowo regulują przepisy prawne –  tj. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zgodnie z normą prawną, karta kierowcy obowiązuje osoby kierujące pojazdami:

  • przeznaczonymi do przewozu towarów, których masa przekracza 3,5 tony (np. zawodowi kierowcy samochodów ciężarowych),
  • służącymi do przewozu ludzi, tj. co najmniej dziewięciu osób – wraz z kierowcą (np. kierowcy autobusów i innych zorganizowanych form komunikacji i transportu publicznego).

Jaki jest okres ważności karty kierowcy?

Karta kierowcy nie jest wydawana bezterminowo, ważna jest jedynie przez 5 lat od daty jej wydania. Raz wyrobiona karta nie może być ponadto unieważniona ani zawieszona (z wyłączeniem sytuacji, w których istnieje podejrzenie sfałszowania, wykorzystania jej przez innego kierowcę lub gdy na karcie zostały zapisane nieprawdziwe dane osobowe). Przedłużenie karty kierowcy nie jest ponadto możliwe, jeśli kierowca zmienił swoje dane osobowe lub miejsce zamieszkania – wówczas nastąpić musi wymiana karty kierowcy, a dokument zostanie wystawiony ponownie.

Jak uzyskać kartę kierowcy? 

Wyrobienie karty kierowcy jest wyłącznie jego obowiązkiem – nie może zrobić za niego tego osoba trzecia ani np. pracodawca, natomiast warto zasięgnąć opinii kogoś doświadczonego. W tej kwestii dobrym doradcą będą agencje pracy np. ASMO Solutions, która na co dzień ma do czynienia z tym tematem i zna aktualnie obowiązujące przepisy. Aby uzyskać kartę kierowcy, należy złożyć odpowiedni wniosek do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Dokument przesłać można w sposób tradycyjny – pocztą, bądź złożyć go przez Internet za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu, jakim jest karta kierowcy – online uzupełnić należy o kopię aktualnego prawa jazdy, fotografię o wymiarach 35 mm szerokości i 45 mm wysokości (spełniającą warunki zdjęć do dokumentów, np. jak do dowodu osobistego) oraz potwierdzenie zapłaty za wydanie karty kierowcy (wyrobienie karty do tachografu jest odpłatne).

Ile kosztuje wyrobienie karty kierowcy?

Jednym z dokumentów, za którego wyrobienie kierowcy muszą zapłacić jest karta kierowcy. Koszt opłaty, jakiej należy dokonać na konto PWPW wynosi 172,20 zł.

Jak długo czeka się na wydanie karty kierowcy?

W zależności od sposobu wnioskowania o kartę do tachografu, czas oczekiwania na nią znacząco się różni. Wnioski papierowe, złożone w sposób tradycyjne rozpatrywane są w terminie do 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Realizacja wniosku przebiega znacznie szybciej w przypadku dokumentacji przekazanej przez Internet. W tym przypadku wnioski realizowane są w terminie do 7 dni roboczych od daty wysłania wniosku. Po zarejestrowaniu wniosku o kartę do tachografu w systemie i po upływie 10 dni od jego przyjęcia (w sytuacji złożenia go drogą pocztową) na stronie PWPW sprawdzić można aktualny status karty kierowcy i etap realizacji złożonego wniosku. Usługa jest bezpłatna, a do skorzystania z niej wystarczy kilka podstawowych informacji, jakie należy podać – imię, nazwisko, PESEL lub NIP kierowcy.