Wielu pracodawców wymaga od swoich potencjalnych pracowników posiadania orzeczenia o danym stopniu niepełnosprawności, co możemy zaobserwować na niektórych stanowiskach. Wynika to z faktu, że taki pracodawca otrzymywać będzie specjalnie dofinansowanie wynagrodzenia czy stanowiska pracy pracownika. Kwota dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności, jednak w najcięższym przypadku – przekraczać może nawet całość najniższego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać orzeczenie?

Jak można się domyślić – takie orzeczenie mogą otrzymać osoby, które zmagają się z jakąkolwiek niepełnosprawnością, która w bezpośredni sposób utrudnia im normalne funkcjonowanie. Nie ma konkretnej listy chorób i przypadłości, które wymagane są do tego, by uzyskać takie orzeczenie. Najczęściej jednak dotyczy to pewnych chorób psychicznych, zaburzeń umysłowych, problemów z poruszaniem się, chorób słuchu, wzroku, epilepsji i innych zaburzeń neurologicznych. Szczegółowe kryteria dotyczące ewentualnego uzyskania takiego orzeczenia są jednak o wiele obszerniejsze, a decyzja zawsze spoczywa na właściwej komisji i lekarzu. Warto nadmienić, że wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności – lekkie, umiarkowane i znaczne.

Jak uzyskać orzeczenie?

By uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, konieczne jest przebrnięcie przez szereg czysto biurokratycznych i formalnych spraw. By starać się o orzeczenie, należy przedstawić wniosek o wydanie orzeczenia, zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia oraz kopie wszystkich dokumentów medycznych i historii leczenia, które będą potwierdzeniem danego schorzenia lub niepełnosprawności. Gdy mamy to wszystko – udajemy się na komisję, o której terminie posiedzenia zostajemy powiadomieni po wysłaniu wniosku.