Do założenia spółki partnerskiej potrzeba minimum dwóch osób, które wykonują „wolny zawód” – to pojęcie oznacza taki rodzaj działalności, gdzie pracownik bezpośrednio odpowiada za wykonywaną czynność. Do tej kategorii zaliczają się głównie lekarze różnych specjalizacji, ale też adwokaci czy inżynierzy.

CHARAKTERYSTYKA

Do powstałej spółki partnerskiej nie trzeba wnosić początkowego kapitału, funkcjonująca firma na fundamencie tej spółki otrzymuje zdolność prawną i może zawierać umowy. W nazwie działalności musi zostać umieszczone nazwisko przynajmniej jednego z założycieli oraz wykonywany zawód. W razie spłaty długów, przedsiębiorstwo pokrywa zaległości całym swoim majątkiem. Poszczególny partner jest odpowiedzialny wyłącznie za swoje zobowiązania i nie ponosi ewentualnej winy za brak wykonania świadczenia drugiego partnera.
Do wypowiadania się w imieniu spółki uprawniony jest każdy ją tworzący partner, jednak wspólnicy mogą również powołać do tej roli wybrany spośród siebie zarząd. Wypracowany zysk jest dzielony po równo dla każdego partnera, ten natomiast osobiście odprowadza od niego podatek. Firma powinna prowadzić księgi przychodów oraz rozchodów, jednak kiedy przekroczy ona sumę 2 mln euro, wtedy konieczne będą także księgi rachunkowe.