Jak działa halving bitcoina?

Halving Bitcoina ma miejsce, gdy nagroda za wykopanie bitcoinów jest zmniejszona o połowę. Halving odbywa się co cztery lata. Mechanizm ten czyli zmniejszania o połowę został wpisany w algorytm wydobywczy Bitcoina, aby przeciwdziałać inflacji poprzez utrzymywanie na rynku sztucznego niedoboru. Zmniejszenie tempa emisji bitcoinów oznacza, że ​​cena wzrośnie, jeśli popyt pozostanie taki sam. W tej chwili Bitcoin ma stopę inflacji poniżej 2%, która będzie spadać wraz z dalszymi spadkami o połowę! Rosnący popyt w czasie, gdy podaż jest ograniczona, ma pozytywny wpływ na cenę, co może sprawić, że bitcoin będzie atrakcyjny dla inwestorów. Może nie wiecie, ale ilość bitcoinów jest ograniczona do około 21 milionów BTC. Górnicy wykonują pracę polegającą na utrzymywaniu i zabezpieczaniu transakcji i są nagradzani nowo wybitymi bitcoinami.

Jednak mniej więcej co cztery lata nagroda za wydobycie zmniejsza się o połowę, a każde zmniejszenie o połowę zmniejsza tempo, w jakim nowy bitcoin wchodzi do podaży. Uważa się, że proces ten prawdopodobnie potrwa do 2140 roku.

Jeśli grupie lub rządowi czy innej instytucji powierza się zorganizowanie podaży pieniądza, należy również ufać ich zamiarom. Bitcoin ma być zdecentralizowany– nikt nie może wpłynąć na jego ilość na rynku czy wartość. Ponieważ Bitcoin nie jest kontrolowany przez żadną osobę ani grupę, istnieją ścisłe zasady dotyczące tego, ile bitcoinów jest aktualnie w obiegu. 

Pierwszy halving bitcoina 

Pierwszy halving Bitcoina miał miejsce w listopadzie 2012 roku. Następny halving miał miejsce w lipcu 2016 roku, a ostatni halving miał miejsce w maju 2020 roku. Nagroda lub dotacja za wydobycie zaczynała się od 50 BTC za blok, kiedy bitcoin został stwozony w 2009 roku. Kwota spada o połowę za każdym razem, gdy ma miejsce nowy halving. Na przykład po pierwszym halvingu nagroda za wydobycie bitcoinów spadła do 25 BTC za blok. Ostatni halving nastąpi w 2140 roku.  Richard Baker, dyrektor generalny zwraca uwagę, że górnicy mogą przenieść moc przetwarzania transakcji z BTC, gdy nastąpi następny halving, ponieważ szukają wyższych opłat transakcyjnych gdzie indziej, aby zrekompensować utracone dochody z wydobycia bitcoina. Jak twierdzą eksperci mniej górników oznaczałoby mniej bezpieczną sieć.

Z drugiej strony, podczas gdy zmniejszenie o połowę zmniejsza nagrodę dla górników, w równym stopniu zmniejsza podaż nowych monet bez zmniejszania popytu. Jeśli teoria ekonomiczna się potwierdzi, cena bitcoina powinny dramatycznie wzrosnąć w odpowiedzi na szok podażowy. Chociaż nadal toczy się debata na temat tego, czy historyczny ruch cen wokół każdego zmniejszenia o połowę był bezpośrednim skutkiem właśnie tego wydarzenia. Z pewnością wyższe ceny byłyby zachętą dla górników do dalszego kopania.

Dlaczego halving jest ważny dla całej sieci kryptowalut?

Zmniejszenie o połowę bitcoinów służy zarówno celom ekonomicznym, jak i finansowym. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny bitcoina, zmniejszenie o połowę tworzy wzór niedoboru bitcoina. Przy zmiennym popycie, zmniejszenie o połowę bitcoinów zmniejsza tempo dostarczania bitcoinów. Popyt na bitcoiny odnotowuje stały wzrost na przestrzeni lat, czemu towarzyszy stały spadek wskaźnika podaży. Umacnia to więc status bitcoina jako magazynu wartości. Wolniejsza podaż przy rosnącym popycie zapewnia, że ​​Bitcoin jest wart jeszcze więcej w miarę upływu czasu. Biorąc pod uwagę nastroje rynkowe i apetyt na rzadkie towary, wpływ Halvingu na wartość bitcoina przekracza granice ekonomii popytu i podaży.

Szacuje się, że obecnie utracono 3 miliony bitcoinów z powodu zapomnianych danych portfela, zagubionych dysków twardych i bitcoinów należących do zmarłych inwestorów. Większość tej liczby jest tracona bez szans na odzyskanie. Biorąc pod uwagę tempo całkowitej utraty bitcoinów, bitcoin jest walutą deflacyjną, a zmniejszenie o połowę dodatkowo uzupełnia ten niedobór. Jeśli chodzi o utrzymanie, wydobywanie bitcoinów zachęca górników do sprawdzania poprawności bloków i ochrony sieci bitcoin. Górnicy zapewniają, że blockchain jest chroniony przed złośliwymi próbami hakerskimi. Tak długo, jak trwa emisja bitcoinów, górnicy są przyciągani do wydobywania kolejnych bloków, a łańcuch bloków bitcoinów pozostaje zabezpieczony.

Zmniejszenie o połowę podtrzymuje podaż, a tym samym wydobycie. Ponieważ zmniejszenie o połowę powoduje niedobór, zwiększa wartość i spowalnia tempo emisji bitcoinów, więcej górników jest przyciąganych do zabezpieczania łańcucha bloków na dłuższy okres czasu.

Algorytm halvingu został opracowany przy samym stworzeniu bitcoina. Biała księga bitcoina zawiera wyjaśnienie stałej redukcji emisji oraz harmonogram tego wydarzenia. Cztery lata po  wydobyciu ponad 10 milionów bitcoinów i 210 000 bloków, miał miejsce pierwszy halving który zmniejszył nagrodę za wydobycie bitcoinów do 25 bitcoinów za blok z początkowych 50 bitcoinów za blok. Niedawny halving miał miejsce 11 maja 2020 r. przy wysokości bloku 630 000, zmniejszając nagrodę za blok bitcoin z 12,5 do 6,25 bitcoina.

Co przyniesie nam rok 2024?

Algorytm bitcoin mówi nam, że halving odbywa się w oparciu o wydobycie określonej ilości bloków. Nikt nie wie dokładnie, kiedy nastąpi kolejny halving, ale eksperci wskazują  maj 2024 r. jako przewidywaną datę. To prawie dokładnie po czterech latach od ostatniego takiego wydarzenia. Jeszcze przed pandemią eksperci byli zgodni co do tej daty, zważywszy jednak na sytuację ekonomiczno-gospodarczą na całym świecie, termin ten może ulec zmianie.  Eksperci twierdzą, że nieco przewidywalny charakter halvingów bitcoina został specjalnie tak zaprojektowany, aby nie był to duży szok dla sieci i jej użytkowników. Ale to nie znaczy, że nie będzie szaleństwa handlowego wokół następnego halvingu Bitcoina. Na pewno wpłynie to znacząco na rynek giełd i bitomatów, na którym działają miliony użytkowników. Dla przykładu,

„Historycznie rzecz biorąc, istnieje duża zmienność cen bitcoina przed i po halvingu”, mówi Rob Chang, dyrektor generalny Gryphon Digital Mining. „Jednakże cena bitcoina zazwyczaj jest znacznie wyższa kilka miesięcy później”. Kluczową kwestią do rozważenia przez inwestorów nie są jednak konkretne daty wydarzeń o połowę, ale skupienie się na ogólnym wzroście sieci. Dopóki sieć będzie się rozwijać, rośnie prawdopodobieństwo, że bitcoin spełni swoje zdanie jako globalny i szeroko dostępne zabezpieczenie przed inflacją. 

Wpływ halvingu na na bitomaty

Bitomaty to urządzenia umożliwiające szybką wymianę kryptowalut na gotówkę na miejscu. Jak halving na bitomaty? Trudno powiedzieć na pewno, ale istnieje ryzyko, że prowizje za transakcje wzrosną. Dla operatorów bitomatów może to oznaczać mniejszy zysk i konieczność podwyższania cen, co z kolei wpłynie na inwestorów korzystających z tych usług. Zanim to się stanie, pozostaje nam cieszyć się dość niskimi prowizjami, jak np. tymi oferowanymi przez polskich operatorów. Największym w Polsce i w Europie jest Shitcoins.club – z prawie 200 lokalizacji. Sprawdź najbliższy na stronie Mapa – Bitomaty.

Jednak nie ma powodów do paniki. Halving jest naturalnym procesem, który odbywa się cyklicznie i nie powinien powodować zbyt dużych zmian w krótkim czasie. Bitomaty nadal będą dostępne i oferować możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w okresie po halvingu, cena Bitcoina zazwyczaj rośnie. Dlaczego? Zmniejszenie nagrody za wydobycie bloku powoduje ograniczenie podaży, a wraz z tym zwiększenie ceny. To może być dobra okazja dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w kryptowaluty, w tym Bitcoina.

Podsumowując, bitomaty nadal pozostają atrakcyjnym narzędziem dla inwestorów, chcących inwestować w kryptowaluty. Jednakże, należy być świadomym zmian zachodzących na rynku i konieczności zwiększenia kosztów wydobycia Bitcoina. Jednocześnie, nadchodzący halving może okazać się dobrym momentem dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w tę kryptowalutę. 

Przyjrzyjmy się tematowi bitomatów w jednym z większych Polskich miast – w Krakowie.

Bitomaty w Krakowie – w pigułce

  1. Pierwszy punkt Bitomat Kraków znajduje się przy ul. Długa 47, 31-147 Kraków.
  2. Drugi Bitomat Kraków jest dostępny przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
  3. Pobierana przez bitomat w Krakowie prowizja jest standardowo na niskim poziomie, a czasem nawet obniżana do 0% w promocjach.
  4. Trzeci bitomat w Krakowie znajduje się w galerii M1, Aleja Pokoju 67, 31-580 Kraków.
  5. Bitomat w galerii M1 jest dostępny w godzinach 7:30-22:00 (w czwartki i piątki godziny są wydłużone do 23:00).
  6. Bitomat na ul. Grzegórzecka 7 jest najnowszym bitomatem w Krakowie i jest dostępny przez 24 godziny na dobę.
  7. Bitomaty w Krakowie oferują jedną z najlepszych prowizji na rynku, promocje sięgają nawet 0%, a średnia wynosi ok. 4,5%.