Dyrektor finansowy to stanowisko o bardzo wysokim poziomie odpowiedzialności – zarządza on finansami w przedsiębiorstwie, co przekłada się na współzarządzanie całym podmiotem. Pełni on dzięki temu funkcję jednej z najważniejszej osób w firmie, stając się często decydentem strategicznych decyzji. Do jego podstawowych obowiązków należy bowiem planowanie strategiczne finansów przedsiębiorstwa, dostarczanie istotnych dla podejmowanych decyzji faktów finansowych, ale także fuzje, przejęcia i szereg innych procedur. 

Dyrektor finansowy – zakres obowiązków 

Dyrektor finansowy – czym się zajmuje?  

W zakres jego obowiązków wchodzi przede wszystkim budowanie  i realizacja strategii finansowej firmy. To bardzo szerokie pojęcie, w którym mieści się zarówno nadzór nad przygotowaniem budżetu – rocznego, jak i planowaniem wieloletniej perspektywy finansowej firmy. To także odpowiedzialność za opracowywanie raportów i sprawozdań finansowych. Do zadań dyrektora finansowego należy również ponoszenie odpowiedzialności za finansową płynność firmy oraz zabezpieczenie związanego z tą dziedziną ryzyka. Dyrektor ds. finansowych odpowiada również za optymalizację kosztów firmy oraz polityki podatkowej, współpracuje z organami podatkowymi, inwestorami, bankami czy audytorami oraz nadzoruje pracę działów finansowych, księgowych czy kontrolingu. Może także zajmować się kreowaniem polityki zatrudniania w przedsiębiorstwie. W dużych firmach fuzje i przejęcia to także zadania, które realizuje dyrektor finansowy. Obowiązki związane z tym stanowiskiem są więc bardzo szerokie, a ich główna rola sprowadza się do zapewnienia firmie płynności finansowej oraz maksymalizacji uzyskiwanych zysków. Ma on z zadanie takie gospodarowanie środkami przedsiębiorstwa, by zapewnić mu byt, utrzymać jego rentowność i doprowadzić do maksymalnego rozwoju i budowania wartości. 

Odpowiedzialność dyrektora finansowego 

Dyrektor finansowy najczęściej podlega dyrektorowi zarządzającemu lub bezpośrednio Prezesowi firmy. Jego odpowiedzialność opiera się na przygotowywaniu i realizacji polityki firmy, co sprowadza się do kreowania i weryfikowania dysponowania budżetem firmy, ale także poprawnością funkcjonowania systemu księgowości firmy czy sprawozdawczości finansowej przed organami państwa. Dyrektor do spraw finansowych odpowiada także za monitorowanie sytuacji rynkowej oraz wynikającej z niej sytuacji firmy, a także koordynuje współpracę z instytucji finansowymi. Rola dyrektora finansowego i odpowiedzialność pracownika na tym stanowisku jest więc ogromna – musi on odnaleźć równowagę pomiędzy utrzymaniem rentowności firmy, a inwestycjami, które pozwolą na budowanie jej wartości w długofalowej perspektywie 

Dyrektor finansowy a główny księgowy 

Spore wątpliwości budzi podział obowiązków pomiędzy dyrektorem finansowym a głównym księgowym. Warto jednak podkreślić, że stanowiska te nie są tożsame, a między głównym księgowym a dyrektorem finansowym jest ogromna różnica w zakresie podziału obowiązków. Główny księgowy podlega dyrektorowi finansowemu i ściśle z nim współpracuje, odpowiadając za bieżącą księgowość firmy i opracowywane w jej ramach raporty. Ma on za zadanie przede wszystkim zapewnić firmie rzetelne i bezpieczne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – w kontekście stanu faktycznego i obowiązujących przepisów prawa. Realizuje więc on bieżące zadania z obszaru księgowości firmy. Dyrektor finansowy zajmuje się z kolei prognozowaniem sytuacji firmy, optymalizowaniem procesów czy analizowaniem i poprawą rentowności poszczególnych obszarów działania przedsiębiorca. Można więc stwierdzić, że główny księgowy odpowiada za bieżącą sytuację rachunkową firmy oraz dostarcza dyrektorowi finansowemu danych, na podstawie których on kreuje przyszłość – dokonując stosownych analiz, planów i optymalizacji.  

Dyrektor finansowy na godziny 

Coraz większą popularność zyskuje korzystanie z usług zewnętrznych ekspertów w obszarze finansów – jednym z nich jest tzw. dyrektor finansowy na godziny. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala na korzystanie z usług dyrektora finansowego okazjonalnie – np. w celu przeprowadzenia audytu finansowego firmy lub wsparcia w planowaniu budżetu przedsiębiorstwa na kolejny rok. “Dyrektor finansowy do wynajęcia” to alternatywa dla pełnowymiarowego, etatowego stanowiska, na które nie każdą firmę stać. Duże przedsiębiorstwa zwykle nie są w stanie funkcjonować bez tego rodzaju specjalisty na stałe. Firmy, z sektora MSP często nie mają jednak możliwości zatrudnienia dyrektora finansowego w długofalowej perspektywie. Wtedy z pomocą przychodzi im zewnętrzny specjalista na godziny, który może pomóc im rozwiązać konkretny problem. Taki doradca finansowy dla firm zostaje zatrudniony do realizacji jasno określonych zadań, które mają poprawić finansową sytuację przedsiębiorstwa. Co istotne, może on także pomóc opracować procedury lub system controllingowy, a jego obsługą w dłuższej perspektywie zajmą się już inni pracownicy firmy.  

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy.