Zdarza się, że osoby decydują się na odejście z dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Może to być podyktowane wieloma przyczynami, od nieprzyjaznej atmosfery, nadmiaru obowiązków czy zwyczajnie możliwości zatrudnienia się w miejscu, w którym pracodawca oferuje o wiele korzystniejsze warunki. Złożenie wypowiedzenia umowy jest dla wielu osób jednak dosyć stresujące. Nic dziwnego, wielu pracodawców zwyczajnie utrudnia taki proces czy też nawet stara się wzbudzić w swoim pracowniku wyrzuty sumienia. W tym tekście przedstawimy wszystko, o czym warto pamiętać przy składaniu wypowiedzenia umowy o pracę.

Kodeks pracy.

Wypowiedzieć umowę o pracę może tak naprawdę każdy, w kodeksie pracy znajdują się jednak zapisy, które warunkują między innymi okres wypowiedzenia. W przypadku umów o pracę możemy rozróżnić umowę na czas nieokreślony, określony lub okres próbny. W przypadku każdej z nich okres wypowiedzenia wygląda nieco inaczej. W przypadku umowy na czas określony, czas wypowiedzenia wynosić może maksymalnie trzy miesiące. Jeżeli dana osoba pracowała mniej, niż pół roku, okres ten wynosi 2 tygodnie. Jeżeli pracownik przepracował więcej, niż 3 lata – czas wypowiedzenia to 3 miesiące. Wypowiedzenie w przypadku umowy na okres próbny wynosić może od 3 dni do 2 tygodni, w zależności od przepracowanego czasu. W przypadku umowy o czas nieokreślony okres ten jest równy, co w sytuacji umowy na czas określony.

Wypowiedzenie umowy a pracodawca.

Nieraz słyszy się, że pracodawca zwyczajnie odmawia podpisania wypowiedzenia umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że takie wypowiedzenie nie zostaje przez niego przyjęte, ponieważ obowiązkiem pracodawcy jest przyjęcie takiego wypowiedzenia. W gestii pracodawcy zależy jednak tylko i wyłącznie to, czy okres wypowiedzenia zostanie skrócony, czy też zostanie zachowany taki, jaki został przewidziany w kodeksie pracy.