System rejestracji czasu pracy nie musi być drogi i skomplikowany w obsłudze. Prowadzenie ewidencji czasu pracy może być proste, jeśli kadry skorzystają z ewidencji online. Dzięki niej szybko sprawdzą, czy pracownik wykonuje obowiązki w wymiarze czasu pracy zgodnym z Kodeksem pracy i ile nadgodzin w miesiącu przepracował. Jakie są zalety prowadzenia rejestracji czasu pracy online?

1. Ewidencja czasu pracy online — jakie ma zalety?

2. Rejestrowanie czasu pracy w nadgodzinach

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe w przypadku wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Kodeks pracy jasno wskazuje, ile godzin miesięcznie mogą przepracować dane osoby i jak należy rozliczać ich pracę w godzinach nadliczbowych. Dowiedz się więcej na temat elektronicznej ewidencji czasu pracy pracowników i poznaj jej zalety.

Ewidencja czasu pracy online — jakie ma zalety?

Elektroniczna ewidencja czasu pracy ułatwia prowadzenie rozliczeń godzin, które pracownicy przepracowali w ramach pełnego wymiaru pracy lub godzin nadliczbowych. W ewidencji czasu pracy online można rozliczać wszystkich pracowników bez względu na to, w jakiej branży są zatrudnieni i jaki zawód wykonują. Dzięki temu ewidencja czasu pracy online za darmo sprawdza się w każdym przedsiębiorstwie, które poszukuje narzędzi do usprawnienia pracy działu kadr.

Elektroniczna rejestracja czasu pracy w czasie rzeczywistym sprawia, że na koniec miesiąc pracodawca ma dokładne informacje, ile godzin przepracował każdy z pracowników. Dodatkowo w ewidencji można rejestrować elektroniczne wnioski urlopowe, które ułatwiają zarządzanie urlopem wypoczynkowym zgodnie z przepisami i planowanie grafiku w pracy. Lista obecności pracowników może być generowana na podstawie informacji zgromadzonych w ewidencji.

Sprawdź na nadgodzinypl, jakie inne korzyści ma monitorowanie czasu pracy online.

Rejestrowanie czasu pracy w nadgodzinach

System kontroli czasu pracy zdalnej i w trybie stacjonarnym ułatwia pracodawcom rozliczanie godzin nadliczbowych. Ewidencja online sprawdza się zarówno w przypadku rozliczania nadgodzin w systemie miesięcznym, kwartalnym, jak i rocznym. Dzięki systemowi pracodawca może lepiej rozplanować czas pracy i zadbać o to, by pracownicy otrzymywali wynagrodzenie miesięczne w równej kwocie w każdym miesiącu w roku. Ewidencja zapobiega również sytuacji, w której pracownik przepracuje w miesiącu więcej godzin nadliczbowych niż pozwala na to Kodeks Pracy. Dzięki temu pracodawca uchroni się przed karą finansową i innymi problemami z PIP.