Kiedyś założenie spółki z.o.o to była istna katorga… dziś to wyklikanie paru formularzy przez Internet. Nie wiesz, jak założyć spółkę z.o.o? Zapraszam:

Przede wszystkim niezbędne będzie sporządzenie umowy dotyczącej kluczowych zagadnień dotyczących spółki, którą będziemy musieli zanieść do notariusza. Na późniejszym etapie przyda się główny formularz rejestracyjny (KRS-W3), dokument zawierający listę wspólników podlegających wpisowi do rejestru KRS (KRS-WE), lista członków organów (KRS-WK), dokument zawierający przedmiot działalności podawany poprzez kody PKD (KRS-WM). Ponadto potrzebne będą:

 • odpis otrzymany od notariusza po podpisaniu umowy (umowa spółki), 
 • oświadczenie zarządu świadczące wniesienie koniecznego kapitału, 
 • lista wspólników, 
 • lista członków zarządu, 
 • prawo do posiadanego lokalu, 
 • dowody uiszczenia wszelkich opłat, 
 • lista obejmująca członków organów, oraz osób uprawnionych do powołania zarządu, oraz ich siedzib (adres do doręczeń). 

W niektórych przypadkach koniecznie może być ponadto załączenie dodatkowych dokumentów niż tych wyżej wymienionych, czyli:

 • listę oddziałów i jednostek terenowych jeżeli takie zostały utworzone (KRS-WA), 
 • dokument występujący w przypadku gdy spółka powstała w wyniku połączenia jakiś podmiotów gospodarczych, podziału takowych podmiotów, tudzież ich przekształcenia (KRS-WH), 
 • dokument występujący w przypadku gdy zostali powołani prokurenci (KRS-WL), 
 • dokument o powołaniu członków organów spółki, 
 • oświadczenia członków zarządu o przyjęciu przez nich stanowiska,
 • dane jedynego wspólnika jeżeli zaistniała sytuacja, że spółka posiada tylko jednego. 

Po zarejestrowaniu spółki konieczne będą NIP-8, a także VAT-R i dokumenty, które są związane z instytucją ZUS-u.

Kto może taką spółkę założyć?

Zawiązać taką spółkę może osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Istnieją jednak pewne wyjątki. Przykładowo jedynym wspólnikiem takiej spółki nie może być jednoosobowa, oddzielna spółka z o.o.

Ile może kosztować założenie spółki z o.o.?

Pierwsze opłaty czekają już nas u notariusza. Jest nim taksa notarialna i zależy ona od wysokości kapitału zakładowego, czy opłata za sporządzenie odpisu, która wynosi 6 złotych za rozpoczętą stronę. Oczywiście nie możemy zapomnieć o opłaceniu ewentualnego podatku VAT, czy kosztów wynikających z wpisu do KRS. Następnym wydatkiem będzie podatek PCC który wyniesie 0.5 % wysokości kapitału zakładowego po odjęciu taksy notarialnej, opłaty za sporządzenie odpisów, podatku VAT, a także wydatków związanych z wpisem do KRS. Niestety to nie wszystko. Przy składaniu wniosku o rejestrację będziemy musieli zapłacić 500 złotych opłaty sądowej za wpis, oraz 100 złotych opłaty za ogłoszenie w MSiG.