Książeczka sanepidowska to dokument, którego posiadanie jest konieczne, by podjąć pracę na stanowisku w określonych branżach. Takiego rodzaju dokumentu wymaga się od wszystkich osób, które zatrudnione są w sektorze gastronomicznym lub w jakiejkolwiek innej branży, w której ma się bezpośredni kontakt z żywnością lub wodą.

Dlaczego wymaga się posiadania książeczki sanepidowskiej?

Konieczność posiadania książeczki sanepidowskiej wynika przede wszystkim z tego względu, by zapobiec ewentualnemu szerzeniu się rozmaitych patogenów i bakterii, które są potencjalnie niebezpieczne dla człowieka. Mając więc bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi czy wodą całkowicie oczywistym wydaje się, że książeczka sanepidowska jest po prostu niezbędna.

Jak uzyskać książeczkę sanepidowską?

By uzyskać ten dokument, należy udać się do najbliższej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, gdzie konieczne jest poddanie się kilku badaniom. Taką książeczkę można wyrobić jednakowo posiadając odpowiednie skierowanie od pracodawcy, lub też nie. Po oddaniu materiału do badań należy oczekiwać ich wyników. Kiedy już je otrzymamy, udajemy się do lekarza medycyny pracy – ten z kolei stwierdza, czy taki dokument może zostać nam wydany, czy też nie. Koszt poddania się badaniu zazwyczaj wynosi około 100 zł. Wizyta u lekarza medycyny pracy to podobny wydatek.