O portfolio słyszy się przede wszystkim w wybranych zawodach, nie dziwi więc, że niektórzy mogą więc nie do końca zdawać sobie sprawę z tego, czym to tak naprawdę jest. A jest to dokument niezwykle istotny, a czasem nawet ważniejszy od doświadczenia czy posiadanego wykształcenia.

Czym jest portfolio?

Posiłkując się wiedzą ze słownika, portfolio oznacza – dosłownie – teczkę, w której znajdują się przykładowe prace określonego artysty. Za artystę niekoniecznie możemy jednak uznać, na przykład – programistę, a i w tym zawodzie portfolio również odgrywa ważną rolę. Będąc więc bardziej precyzyjnym – jest to zbiór prac będących prezentacją dotychczasowych dokonań danego pracownika, które potwierdzają jego umiejętności i faktyczną zdolność do tego, by móc pracować na określonym stanowisku. W zależności od zawodu – portfolio składać się może z prac malarskich, utworzonych tekstów czy artykułów, wykonanych aplikacji i programów, stron internetowych, zdjęć i tym podobne.

Jak stworzyć portfolio?

Portfolio może zostać utworzone zarówno w tradycyjnej, a więc papierowej formie – co najczęściej ma miejsce właśnie w przypadku malarzy – jak i stanowić zbiór prac i projektów w postaci pliku komputerowego. To właśnie ta druga forma jest aktualnie najpopularniejsza, głównie ze względu na fakt, że niektórzy pracodawcy wymagają przesłania portfolio już na etapie rekrutacji. Portfolio powinno składać się tylko i wyłącznie z tego, z czego jesteśmy dumni, a czym możemy zainteresować potencjalnego pracodawcę – nie wrzucajmy tam więc wszystkiego, a skupmy się jedynie do kilku najważniejszych pozycji. Jeżeli o tworzenie chodzi – możemy to zrobić za pomocą dostępnych w sieci generatorów, jak i umieścić dane prace w postaci zbiorczego pliku PDF.