Około 5% osób zdolnych do pracy zarejestrowanych jest jako osoby bezrobotne. Wydawać by się mogło, że znalezienie zatrudnienia nie jest niczym trudnym. Wciąż jednak istnieją w Polsce miejsca i regiony, które nie mają wiele do zaoferowanie w kontekście rynku pracy. Naturalną rzeczą wydaje się więc rejestracja we właściwym nam urzędzie pracy i uzyskanie tym samym statusu bezrobotnego. Czym dokładnie jednak jest ten status, jak go uzyskać i czy przyniesie nam jakiekolwiek korzyści?

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej.

Status osoby bezrobotnej uzyskać może każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i w danej chwili nie jest w żadnej formie zatrudniona. Dodatkowe warunki tego statusu opiewają także na takie kruczki, jak nieposiadanie statusu ucznia, możliwość podjęcia pracy w pełnym wymiarze lub ograniczonym, brak pobieranych zasiłków czy nieposiadanie rolnych nieruchomości o ustalonej w prawie maksymalnej powierzchni. Istotny jest również wiek maksymalny, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat a u mężczyzn 65. Jeżeli wszystkie te warunki są spełniane, należy udać się do urzędu pracy i zarejestrować się w nim.

Prawa i przywileje osoby bezrobotnej.

Osoby posiadające status bezrobotnego muszą przestrzegać określonych praw i obowiązków, z czego najważniejszym jest fakt, iż nie może ona podjąć żadnej pracy zarobkowej bez względu na rodzaj jej umowy. Osobom bezrobotnym przysługuje również bezpłatne, publiczne ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, posiadając status osoby bezrobotnej, jesteśmy uprawnieni do uczestnictwa w kursach oraz szkoleniach mających na celu podniesienie naszych kwalifikacji zawodowych.