PIT inaczej jest również znany jako podatek dochodowy, który jest on pobierany od osób fizycznych. Czyli jest to od takich osób, które jednak i nie prowadzą własnej działalności. Osoby te, które prowadzą, swoje firmy muszą, rozliczać się podatkiem zwanym CIT.

Skąd wzięła się nazwa PIT?

Słowo, które tworzy, PIT wzięło, się od nazwy z angielskiego terminu — Personal Income Tax. Czyli właśnie podatek od dochodu. PIT zalicza się do takiej grupy podatków jak bezpośredni, czyli inaczej jest to bezpośrednio obciążający danego płatnika. Podatek PIT pobiera się od Polskich rezydentów, jak i osób, które jednak i nie posiadają ów polskiej rezydencji podatkowej. W tej też i drugiej grupie ten podatek jest pobierany tylko i wyłącznie od przychodu, który został uzyskany na terytorium Polski.

Podatek dochodowy od ów osób charakteryzuje się również i że również w niektórych to skrajnych wypadkach urząd skarbowy musi jednak wypłacić zwrot takiego o to podatku. Dzieje się to też i czasem tak, że suma odprowadzanych składek, które były odprowadzone przewyższa ich rzeczywistą ów należność. Ponadto wszystko, co może podatnikowi sprawdzić, czy również i nie przysługują mu takowe to ulgi, ale i odliczenia. W tym o to też przypadku istnieje możliwość dodatkowego to zwrotu nadpłaconych wszystkich składek.

Czy wszystkie osoby muszą odprowadzać ten podatek PIT?

Nie. Nie wszyscy muszą się rozliczać z tego podatku, jednak i podatnicy muszą rozliczać się jako PIT. Polski system podatkowy wyróżnia wiele różnych rodzajów grup przychodów, które jednak i nie podlegają żadnemu to opodatkowaniu. Mogą być one również zwolnione z takiego podatku. Jeżeli Twoje o to przychody zgodnie z przepisami wprowadzonymi, nie podlegają żadnemu rozliczeniu, nie musisz jednak składać o deklarację PIT.

Jednak i wiele pracowników w Polsce musi uzupełniać taki PIT.

Ile wynosi stawka PIT?

Polskie prawo podatkowe wyróżnia wiele stawek podatkowych. Wysokość każdego podatku dochodowego, który jednak i to my musimy, odprowadzać jest, zależna od tego, w jakiej jednak i w grupie się tutaj znajdujmy. Jednak najczęściej Polscy pracownicy podlegają oprocentowaniu 18 procent.

Czy można rozliczyć PIT z małżonkiem?

Ustawodawca przewiduje wiele możliwości rozliczenia się z takiego podatku na kilka możliwych sposobów. Jednak jedną z tych najbardziej popularnych metod jest rozliczenie ów PIT-u samodzielnie. Istnieje jednak i złożenia deklaracji przez takie to osoby w związku małżeńskim. W tym o to też i przypadku jest konieczne podanie wspólnych dochodów tych właśnie osób, przez uzupełnienie wspólnego formularza. Rozliczenie ów PIT-u może również złożyć rodzic, który samotnie wychowuje swoje dzieci, albo wówczas, gdy jest to osoba, która ma status wdowca.